Bubbly Chanh Việt Quất Lạnh Saltnic

350.000

Vị Chanh Viêt Quất Lạnh ( Blue Lemonade )

Nồng độ: 30mg

Dung tích: 30ml