Bubbly Đào Ổi Lạnh Saltnic

350.000

Vị Đào Ổi Lạnh ( Peach Guava )

Nồng độ: 30mg

Dung tích: 30ml