Bubbly Dứa Bưởi Lạnh Saltnic

350.000

Vị Dứa Bưởi Lạnh (Pineapple Grapefruit )

Nồng độ: 30mg

Dung tích: 30ml