Bubbly V1 Đào Lạnh Saltnic

320.000

Vị Đào Lạnh ( Iced Peach )

Nồng độ: 35mg

Dung tích: 30ml