Bubbly V1 Dâu Ổi Lạnh Saltnic

320.000

Vị Dâu Ổi Lạnh ( Strawberry Guava )

Nồng độ: 35mg

Dung tích: 30ml