Choic V1 Chanh Việt Quất Saltnic

320.000

VỊ Chanh Việt Quất ( Blackberry Lemon )

Nồng độ: 30mg

Dung tích: 30ml