Choic V1 Vải Lý Chua Đen Saltnic

320.000

Vị Vải Lý Chua Đen ( Lychee Blackcurrant )

Nồng độ: 30mg

Dung tích: 30ml