Choic V2 Dứa Dừa Rượu Rum Saltnic

320.000

Vị Dứa Dừa Rượu Rum ( Pina Colada )
Nồng độ: 35mg
Dung tích: 30ml