Choic V2 Kẹo Cầu Vồng Saltnic

320.000

Vị Kẹo Cầu Vồng ( Rainbow Candy )
Nồng độ: 35mg
Dung tích: 30ml