Choic V2 Kẹo Dưa Hấu Saltnic

320.000

Vị Kẹo Dưa Hấu ( Watermelon Gummy )
Nồng độ: 35mg
Dung tích: 30ml