Dica Bar – Cocktail Tequila Sunrise

230.000

Pod dùng 1 lần Dica Bar
Vị Cocktail Tequila Sunrise
Nồng độ 3%
Dung tích 5ml
Hạn dùng 3000 hơi