Dica Bar – Kem Dâu

230.000

Pod dùng1 lần Dica Bar
Vị Kem Dâu ( Strawberry Ice Cream )
Nồng độ 3%
Dung tích 5ml
Hạn dùng 3000 hơi