Dica Bar – Kiwi mix Chanh Leo Ổi

230.000

Pod dùng 1 lần Dica Bar
Vị Kiwi Chanh Leo Ổi ( Kiwi Passion Fruit Guava )
Nồng độ 3%
Dung tích 5ml
Hạn dùng 3000 hơi