Dica Bar – Nước Tăng Lực

230.000

Pod dùng 1 lần Dica Bar
Vị Nước Tăng Lực ( Energy Drink )
Nồng độ 3%
Dung tích 5ml
Hạn dùng 3000 hơi