Pod 1 lần Salty Bar – Dâu Chuối

280.000

Vị Dâu Chuối ( Strawberry Banana )
Nồng độ 5%
Dung tích 13ml
Hạn dùng 5000 hơi