Pod 1 lần Salty Bar – Dâu Ổi

280.000

Vị Dâu Ổi ( Strawberry Guava )
Nồng độ 5%
Dung tích 13ml
Hạn dùng 5000 hơi