Pod 1 lần Salty Bar – Dứa Dừa Rượu Rum

280.000

Vị Dứa Dừa Rượu Rum ( Pina Colada )
Nồng độ 5%
Dung tích 13ml
Hạn dùng 5000 hơi