Pod 1 lần Salty Bar – Mận Đào

280.000

Vị Mận Đào ( Peach Plum )
Nồng độ 5%
Dung tích 13ml
Hạn dùng 5000 hơi