Pod 1 lần Salty Bar – Vải Lý Chua Đen

280.000

Vị Vải Lý Chua Đen ( Lychee Blackcurrant )
Nồng độ 5%
Dung tích 13ml
Hạn dùng 5000 hơi