Pod 1 lần Salty Bar – Xoài Dâu

280.000

Vị Xoài Dâu ( Strawberry Mango )
Nồng độ 5%
Dung tich 13ml
Hạn dùng 5000 hơi