Romio Đậu Xanh Saltnic

320.000

Vị Đậu Xanh ( Green Beans )
Nồng độ: 30mg
Dung tích: 30ml