Vapengin Mars 4000 hơi – Bỏng Ngô Caramel

250.000

Pod dùng 1 lần Vapengin Mars
Vị Bỏng Ngô Caramen ( Caramel Popcorn )
Nồng độ: 5%
Dung tích: 12ml
Hạn dùng 4000 hơi