Vapengin Mars 4000 hơi – Xoài mix Lý Chua Đen

250.000

Pod dùng 1 lần Vapengin Mars
Vị Xoài mix Lý Chua Đen ( Mango Black Currant )
Nồng độ: 5%
Dung tích: 12ml
Hạn dùng 4000 hơi