Zovoo Dragbar 5000 – Bạc Hà

270.000

Pod dùng 1 lần Zovoo Dragbar 5000
Vị: Bạc hà lạnh ( menthol )
Nồng độ: 5%Thể tich: 13ml
Hạn dùng: 5000 hơi