Let’s Connect

Liên Hệ
Hà Nội

The Hill – Láng

+84 865561112

10 am – 10 pm
Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội

Liên Hệ
Hồ Chí Minh

The Hill – Phú Nhuận

+84 865561112

10 am -10 pm
Phú Nhuận – Hồ Chí Minh

Chúng Tôi Chỉ Có Những Gian Hàng Chính Thức Và Trang Mạng Xã Hội Trên, Không có bất kì nguồn liên hệ nào khác.
Quý khách vui lòng lưu ý, vì hiện tại rất nhiều đối tượng đã lợi dụng thương hiệu của The Hill để trục lợi, gây ảnh hưởng không tốt tới The Hill và quyền lợi khách hàng